Choose language   
 
 • Conferință și lansare de carte
  11.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Bucureșt
 • Conferință și lansare de carte
  11.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Bucureșt
 • Conferință și lansare de carte
  11.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Bucureșt
 • Conferință și lansare de carte
  10.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Universitatea Națională de Arte (Bucureşti)
 • Conferință și lansare de carte
  10.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Universitatea Națională de Arte (Bucureşti)
 • Conferință și lansare de carte
  10.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Universitatea Națională de Arte (Bucureşti)
 • Conferință și lansare de carte
  08.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Librăria Șt. O. Iosif (Brașov)
 • Conferință și lansare de carte
  08.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Librăria Șt. O. Iosif (Brașov)
 • Conferință și lansare de carte
  08.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Librăria Șt. O. Iosif (Brașov)
 • Conferință și lansare de carte
  04.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Club A, București
 • Conferință și lansare de carte
  04.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Club A, București
 • Conferință și lansare de carte
  04.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Club A, București
 • Conferință și lansare de carte
  03.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Matematică, Universitatea din București
 • Conferință și lansare de carte
  03.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Matematică, Universitatea din București
 • Conferință și lansare de carte
  03.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Matematică, Universitatea din București

Vă aşteptăm şi pe Blogul editurii:


Newsletter


În pregătire

 • Întâlniri cu Solomon Marcus vol. 3
   de Autor colectiv
 • Biblia vitaminelor
   de Dominique Rueff
 • Fără leac
   de Pamela Weintraub
 • Bătăliile vieții
   de Luc Montagnier
 • Rani deschise 7
   de Solomon Marcus

Ne citescSemne de carte: Rămânerea trecerii de C. D. Zeletin„Printr-un uitat dativ de geniu, stelele-n cer ard încă depărtărilor până ce pier, făcând cu veşnicia lor din clipa cea repede o permanenţă a sufletului omenesc. Ard pentru deznădăjduiţi, pentru cei ce călătoresc, pentru cei rătăciţi în lumea largă ori în propriile hăţişuri ale somei şi ale sufletului, pentru cei flămânzi, pentru cei arşi de răsfrângerea greşelii în oglinda conştiinţei, pentru cei goi, pentru cei robiţi. Le ies tuturor în întâmpinare, căci toate rătăcirile de sub stele sunt suferinţe, de la cele ale moleculei şi ale ţesutului, până la cele ale psihicului şi ale minţii. Fără să uit de leacul divin al frumuseţii. Care poate fi şi un drept răpit.
Caută să exişti, suflete al meu, între cerul înstelat şi legea morală din lăuntrul tău, către care se îndrepta admiraţia mereu reînnoită a filozofului ce nu şi-a părăsit o viaţă burgul. Să fii bun. Fii stăruitor, fii luminos, fii vrednic, fii fremătător. Date fiind stelele de pe cer şi legea morală din suflet.
Şi nu uita: clipa e repede.”
Semne de carte din Rămânerea trecerii


 • „Un caracter poate fi privit ca fiind distanţa cea mai scurtă dintre două puncte, exprimată prin termenii moralei. Evident, vorbesc despre rectitudine. Ca să nu se confunde cu rigiditatea, i-aş găsi o corespondenţă imagistică în struna unui instrument muzical. Fixată la cele două capete şi făcută să intre în vibraţie, ea va emite totdeauna o singură notă muzicală. Oricât s-ar deplasa într-o parte sau alta îndepărtându-ne de poziţia fundamentală, struna generează emisiile sonore ale aceleiaşi note, chiar dacă de intensităţi diferite. Aşadar, etic vorbind, caracter înseamnă fidelitate faţă de tine însuţi, trăită corect şi ferm. Caracterul urcă în om din adâncimi ale lăuntrului, deci din fire, sau îl pătrunde dinafară, deci prin educaţie. Atunci când în suflet speranţele se sleiesc şi îl invocăm ca purtător al principiilor morale, pe caracter se reazemă însănătoşirea lumii.” • „Sărutul e paradoxalul sensor al unor concentrate de lume divină şi de lume lumească. În idealitatea lui, el râvneşte, reducând distanţele, să treacă dincolo de punctul zero, visând metamorfozarea apropierii în contopire şi trecând-o în imperiul beatitudinii transcendente. Sărutul între două fiinţe vii rămâne pecetea admiraţiei, sentiment arzător în care Descartes vedea izvorul tuturor pasiunilor, deşi sărutul în sine mai mult exprimă fluxurile existente decât le dezlănţuie. El dă formă dorinţii de a apropria, ceea ce este o iluzie, comuniune perfectă neputând să existe, altfel cele două fiinţe şi-ar pierde identitatea separată. Sărutul e simbol nu numai al iubirii, ci şi al recunoaşterii superiorităţii ori supremaţiei cuiva, al supunerii, al respectului şi al veneraţiei, al recunoştinţei, al împăcării şi, într-un înţeles înalt, al binecuvântării, al admiraţiei pentru tot ce e frumos în lume. Frumosul ni se oferă întâi şi întâi ca formă, iar forma ne aminteşte, într-o accepţiune platoniciană, dumnezeiescul din lucruri şi din stări. Dincolo de seducătorul înveliş zace urâtul; nu spunea oare Plotin că urâţenia e materie pe care n-o stăpâneşte forma?! Sărutul e semn, dar şi formă. Formă în căutare disperată a fondului ei.” 
 

©2008-2016. Toate drepturile materialelor prezentate aparţin Editurii Spandugino.