Choose language   
 
 • Conferință și lansare de carte
  11.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Bucureșt
 • Conferință și lansare de carte
  11.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Bucureșt
 • Conferință și lansare de carte
  11.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Bucureșt
 • Conferință și lansare de carte
  10.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Universitatea Națională de Arte (Bucureşti)
 • Conferință și lansare de carte
  10.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Universitatea Națională de Arte (Bucureşti)
 • Conferință și lansare de carte
  10.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Universitatea Națională de Arte (Bucureşti)
 • Conferință și lansare de carte
  08.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Librăria Șt. O. Iosif (Brașov)
 • Conferință și lansare de carte
  08.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Librăria Șt. O. Iosif (Brașov)
 • Conferință și lansare de carte
  08.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Librăria Șt. O. Iosif (Brașov)
 • Conferință și lansare de carte
  04.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Club A, București
 • Conferință și lansare de carte
  04.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Club A, București
 • Conferință și lansare de carte
  04.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Club A, București
 • Conferință și lansare de carte
  03.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Matematică, Universitatea din București
 • Conferință și lansare de carte
  03.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Matematică, Universitatea din București
 • Conferință și lansare de carte
  03.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Matematică, Universitatea din București

Vă aşteptăm şi pe Blogul editurii:


Newsletter


În pregătire

 • Întâlniri cu Solomon Marcus vol. 3
   de Autor colectiv
 • Biblia vitaminelor
   de Dominique Rueff
 • Fără leac
   de Pamela Weintraub
 • Bătăliile vieții
   de Luc Montagnier
 • Rani deschise 7
   de Solomon Marcus

Ne citescSemne de carte: Chronosophia – chipuri ale timpului de Mihai Dinu„Poeţii au fost, cu alte cuvinte, preocupaţi dintotdeauna de marcarea prin repere cu apariţie regulată a dimensiunii temporale obiective a versului, pe canavaua căreia să poată înscrie pulsaţiile neregulate, mult mai subtile ale unui tempo subiectiv. Metrul, în accepţiunea prozodică a termenului, a jucat rolul tic-tac-ului uniform care jalona această axă temporală. O primă întrebare ce se poate pune, în această ordine de idei, este în ce măsură „timpul obiectiv” al poeziei se aseamănă numai sau coincide de-a dreptul cu timpul obiectiv universal. Răspunsul trebuie căutat pornindu-se de la postulatul, astăzi unanim acceptat, că scopul oricărui creator este acela de a da naştere unei lumi autoconsistente, al cărei unic criteriu de validare să fie coerenţa ei interioară. Aşa cum a arătat-o, în modul cel mai convingător, evoluţia artelor plastice moderne, asemănări între universul operei şi realitatea exterioară acesteia pot exista, dar ele nu constituie, în niciun caz, condiţii ale valorii artistice, o pictură non-figurativă nefiind, din principiu, nici inferioară, nici superioară esteticeşte uneia realiste.”
Semne de carte din Chronosophia – chipuri ale timpului


 • „Într-adevăr, nu sunt necesare cine ştie ce incursiuni savante în psihologia stadială a dezvoltării personalităţii umane pentru a recunoaşte în fazele timpurii ale vieţii perioada cea mai activă de edificare a universului nostru interior, perioadă în care evenimentele decisive pentru întreaga evoluţie ulterioară a eului (începând cu luarea în posesie a propriului trup, mai întâi prin constatarea experimentală a limitelor sale spaţiale, apoi printr-un lung şir de acte senzorio-motorii cărora li se datorează «construirea unei serii de scheme perceptive, a căror importanţă în structurarea ulterioară a gândirii nu poate fi negată fără o simplificare exagerată»1) se succed cu o viteză incomparabil mai mare decât la maturitate. Ritmul extrem de viu al achiziţiilor de ordin cognitiv din prima fază a copilăriei are drept urmare o dinamică impresionantă a procesului de construire a «realului», proces ce se încetineşte treptat, pe măsura înaintării în vârstă. Pentru fiecare dintre noi, lumea îşi are obârşia în adimensionalitatea ignoranţei noastre iniţiale şi creşte spectaculos prin expansiunea explozivă a cunoaşterii infantile, într-un «little bang» analog Big Bangului care s-a aflat la originea formării universului material.
  Rolul de decelerare a mişcării de expansiune, jucat în modelele cosmogonice nestaţionare de interacţiunea gravitaţională dintre particule, revine aici unui întreg complex de forţe de frânare, de natură deopotrivă fiziologică, psihologică şi socială, care ar merita o analiză separată. Să notăm numai, pentru moment, că pentru adultul «fixat» din punct de vedere familial şi profesional, şi deci intrat pe palierul unui «regim de funcţionare» relativ uniform, viteza de expansiune a universului propriu este, fără îndoială, cu mult mai scăzută decât cea corespunzătoare propriei copilării sau adolescenţe.
  1 Jean Piaget, Naşterea inteligenţei la copil, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973, p. 6. 
 

©2008-2016. Toate drepturile materialelor prezentate aparţin Editurii Spandugino.